Vyhlášení ředitelského volna pro ZŠ – 29. září 2023

Ředitelka školy Mgr. Jana Franková oznamuje, že podle § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2004 v platném znění, vyhlašuje na pátek 29. září 2023 ředitelské volno (ve čtvrtek 28. 09. 2023 je státní svátek).

V době ředitelského volna nebude v provozu školní družina a pro žáky ZŠ ani školní jídelna. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Mateřská školka vč. stravování bude v provozu bez omezení.