Informace pro rodiče ŠD

Informace pro rodiče

 

  • do školní družiny dochází dítě na základě oboustranně vyplněné „Přihlášky do ŠD“ (tiskopis u p. ředitelky nebo p. vychovatelky ŠD)
  • odhlášení ze školní družiny je možné na základě „Odhlášky ze ŠD“ a platí od začátku následujícího měsíce po předání odhlášky
  • ráno je dětem umožněn vstup do školy v 6.30 hod., dítě je ve školní družině nebo jde přímo do své třídy v patře budovy školy, kde je pod dohledem p. učitelky či pověřeného zaměstnance
  • ŠD končí v 16.00 hod.
  • úplata za ŠD se platí inkasem spolu se stravným a je ve výši Kč 120 Kč za měsíc