Režim dne MŠ

Vnitřní denní režim předškolního vzdělávání v mateřské škole

 

6.30  –    8.15              Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity

8.15  –    8.30              Ranní cvičení, osobní hygiena

8.30  –    8.45              Ranní svačina

8.45  –    9.45              Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, osobní hygiena

9.45  –    11.30            Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, v případě nevhodného počasí náhradní činnost

11.30  –  12.15            Osobní hygiena, oběd, osobní hygiena

12.15  –  14.15      Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, práce s předškoláky, příprava na školu

14.15  –  14.45         Odpolední svačina, osobní hygiena

14.45  –  16.00       Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě vhodného počasí probíhají na zahradě mateřské školy, předávání dětí