Školní družina

Informace o školní družině

Školní družina je nedílnou součástí naší školy. Slouží k odpočinku, rozvoji zájmů žáků, podpoře samostatnosti, efektivnímu využívání volného času, ale také k hraní a zábavě.

Máme jedno oddělení, které navštěvují žáci prvního až pátého ročníku. Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času. Jejím posláním je vést žáky k aktivnímu odpočinku, rozvíjet jejich vhodné návyky a dovednosti a především formou hry podporovat dětskou fantazii.

Prostor je zde věnován také snaze vzbudit u našich žáků kladný vztah k pohybu a životnímu prostředí. K tomu nám pomáhá program s enviromentální tematikou „Recyklohraní“ a činnost odpoledních kroužků (pohybové hry, ruční práce, deskové hry a přírodovědně-turistické aktivity). Nezapomínáme ani na vztah k literatuře, neboť každý den po obědě žáci čtou pohádky nebo poslouchají fantastické příběhy. V závislosti na počasí tráví žáci hodně času venku na čerstvém vzduchu, chodí do lesa a hrají si na školním hřišti.