Školní družina

Informace o školní družině

Školní družina je součástí základní školy a slouží především k odpočinku, rozvoji zájmů žáků a k efektivnímu využití volného času.

Máme jedno oddělení, které mohou navštěvovat děti od 1. do 5. třídy naší školy.

Činnost ŠD vychází z pedagogiky volného času. Jejím posláním je vést děti k aktivnímu odpočinku, rozvíjet vhodné návyky a dovednosti a především prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie.

Velký prostor v ŠD věnujeme snaze vzbudit a prohlubovat u dětí zájem o pohyb a ochranu životního prostředí. K tomu nám napomáhají celorepublikové programy, kterých se účastníme. Jedná se o program s enviromentální tématikou pro děti „Recyklohraní“ a projekt na podporu motorické gramotnosti dětí ve školách pod názvem „Sportuj v ŠD“, do kterých jsme již několik let zapojeni.

Nemáme sice vhodné a vybavené hřiště na sportovní aktivity, které bychom si moc přáli, ale naší výhodou (proti městu) je možnost chodit do přírody, kterou máme na dosah.