Úplata ŠD

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2020 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 60 Kč měsíčně.

                       

V Bratrušově dne 1. 9. 2020

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Navrátilová

    ředitelka školy