Platby MŠ

Od 1.9.2020 bude platba úplaty za předškolní vzdělávání bezhotovostně formou inkasa na účet školy: 86-7471100237/0100 vedeného u KB vždy k 17. dni v měsíci.
Variabilní symbol je volen pro každé dítě zvlášť a je uveden na přihlášce ke stravnému a nebo u vedoucí ŠJ.
Každý rodič je povinen nahlásit své číslo účtu a nebo v případě žáků jej uvést na přihlášku.
Platba hotově je povolena ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí ŠJ. Platba hotově bude probíhat individuálně na základě telefonní dohody.
Žádám rodiče, aby si jednou za měsíc zkontrolovali, zda byla platba odeslána.
V případě nějakých nejasností nás prosím kontaktujte emailem jidelnabratrusov@gmail.com nebo na tel. č.: 739323843