Základní škola

Informace pro rodiče a školáky

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov je malotřídní dvoutřídní školou s pěti postupnými ročníky. Má výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě.

Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí budovy školy se nachází šatna dětí, místnost školní družiny, sociální zařízení pro dívky a plynová kotelna. Hygienické zázemí školy tvoří sociální zařízení pro chlapce a zaměstnance školy umístěné v prvním patře školy. Ve druhém patře jsou dvě třídy, ve kterých probíhá výuka spojených ročníků 1. stupně ZŠ, kabinet na pomůcky a místnost, která slouží jako ředitelna i sborovna pro pedagogické pracovníky.

 Škola nemá vlastní tělocvičnu, tělesná výchova probíhá v jedné třídě, ve které jsou umístěny žebřiny, lavička a žíněnky, dále probíhají ve školní družině nebo na školním hřišti. Škola také využívá k hodinám TV DK v Bratrušově.