Nabídka zájmových kroužků

V letošním školním roce 2023/2024 budou probíhat zájmové kroužky v rámci ŠD a jsou bezplatné.
Nabídka kroužků je následující:

Pondělí – Míčové a pohybové hry

Úterý – Šikulky (Děti budou pracovat s různými materiály a na jednoduchých výrobcích budou trénovat a zdokonalovat zručnost a jemnou motoriku)

Středa – Deskové hry

Čtvrtek – Turisticko-přírodovědný kroužek (Děti se naučí poznávat stromy, houby a rostliny, stopy zvířat, vázat základní uzly, morseovku a jiné šifry, atd.) 

 

Vychovatelka ŠD
Šárka Navrátilová, DiS