Nabídka zájmových kroužků

V letošním školním roce 2021/2022 (z důvodu prodloužení provozu školní družiny z 15.00 na 16.00 hod.) budou probíhat zájmové kroužky v rámci ŠD a jsou bezplatné. Jedná se o:
Hudební kroužek – středa. Děti si procvičí rytmiku, naučí se nové písničky a zájemci o hru na kytaru a ukulele si osvojí základní akordy na tento nástroj.
Kroužek „Tvoření“ – čtvrtek. Děti budou pracovat s různými materiály a na jednoduchých výrobcích budou trénovat a zdokonalovat zručnost a jemnou motoriku.
Kroužky začínají od měsíce října 2021.