Platby stravného

Od 1.9.2020 bude platba stravného bezhotovostně formou inkasa na účet šj: 86-7471100237/0100 vedeného u KB vždy k 17. dni v měsíci.

Variabilní symbol je volen pro každého strávníka zvlášť a je uveden na přihlášce ke stravnému a nebo u vedoucí ŠJ.

Každý strávník je povinen nahlásit své číslo účtu a nebo v případě žáků jej uvést na přihlášku.

Platba hotově je povolena ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí ŠJ. Platba hotově bude probíhat individuálně na základě telefonní dohody.

Žádám strávníky, aby si jednou za měsíc zkontrolovali, zda byla platba odeslána.

V případě nějakých nejasností nás prosím kontaktujte emailem jidelnabratrusov@gmail.com nebo na tel. č.: 739323843