Platby ŠD

Od 1.9.2020 bude platba úplaty za školní družinu bezhotovostně formou inkasa
na účet školy: 86-7471100237/0100 vedeného u KB vždy k 17. dni v měsíci.

Variabilní symbol je volen pro každé dítě zvlášť a je uveden na přihlášce ke stravnému, družiny a nebo u vedoucího ŠJ. Každý rodič je povinen nahlásit své číslo účtu a nebo v případě žáků jej uvést na přihlášku.

Platba hotově je povolena jen ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucím ŠJ. V takovém případě bude platba hotově probíhat individuálně na základě dohody s vedoucím ŠJ.

Žádám rodiče, aby si jednou za měsíc zkontrolovali, zda byla platba odeslána.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte emailem na: jidelnabratrusov@gmail.com
nebo na tel. čísle: +420 602 122 116 (Mgr. Václav Pur).

 

Vedoucí ŠJ
Mgr. Václav Pur