Provoz školy od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

dle pokynů ministerstva školství nelze s účinností od 30. listopadu 2020 spojovat děti různých tříd ve vyučování, ve školní družině a na obědě. Na základě těchto pokynů jsme povinni upravit rozvrh vyučování a provoz školy i školní družiny.

Nadále platí, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti, místo těchto hodin budou hodiny věnované procvičování.

Děti se nemohou potkávat ani v prostoru šatny, proto je nutné dodržet stanovený harmonogram příchodu žáků do školy:

  • a 2. třída 7.00 – 7.10, 7.20 – 7. 30, 7. 40 – 7.50
  • , 4., 5. třída 7.10 – 7.20, 7. 30- 7.40, 7.50- 8.00

Pro žáky 1. a 2. ročníku platí klasický provoz školní družiny do 15.00, naopak pro žáky 3., 4., 5. ročníku bude družina do odvolání uzavřena.

Upozorňujeme, že vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům. Rodičům lze povolit vstup do školy pouze v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Povinnost nošení roušky je ve všech prostorách školy povinné a platí pro všechny s výjimkou konzumace jídla a pití.

V okamžiku, kdy tyto pokyny a opatření přestanou platit bude obnoven klasický provoz školy.

Jsme si dobře vědomi, že tato opatření Vám mohou způsobit komplikace, ale vzhledem k nastalé situaci nelze postupovat jiným způsobem. Naší snahou je dodržet veškeré požadavky ze strany nadřízených orgánů tak, abychom co nejlépe ochránili zdraví a bezpečnost všech zúčastněných.

 

Mgr. Zuzana Navrátilová

ředitelka školy