Otevření školy pro 1. a 2. ročník ZŠ od 18. 11.

Provoz ZŠ zůstává od 18. 11. 2020 stejný, jako byl před distanční výukou pro 1. a 2. ročník i s provozem ŠD, 3. – 5. ročník zatím zůstává doma na distanční výuce – žáci 3. – 5. ročníku obdrží lehce upravený rozvrh hodin.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, proto doporučujeme dát dětem, alespoň dvě roušky k dispozici.

Další informace sledujte na našem webem.

Děkujeme