Provoz školy od 25. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

 Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze používat ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, což jsou respirátory nebo jedna chirurgická rouška případně jiná rouška.

 

Od 1.3. 2021

 

Se všem osobám  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

 

Děkuji Vám všem za spolupráci, pochopení situace a přeji hodně zdraví.

 

Mgr. Zuzana Navrátilová, ředitelka školy