Informace ze školní jídelny

Od 1.1.2024 dochází ke změně stravného pro cizí strávníky, cena obědu bude nově 89 Kč.

Nová cena obědů pro cizí strávníky je vypočítaná z nákladů za rok 2023, kdy došlo ke zvýšení režijních nákladů z původních 39 Kč na nových 47 Kč. Z tohoto důvodu muselo být přistoupeno ke zvýšení ceny obědů bez dotací.

Pro děti a školáky odebírající dotovanou stravu se však nic nemění.

Dále upozorňuji, že školní jídelna bude v novém roce v provozu až od 3.1.2024

Mgr. Václav Pur

vedoucí ŠJ