Oznámení – zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

 

OZNÁMENÍ

 

Č.j.: ZSB – 84/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133 níže uvedeným uchazečům:

 

 

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

 

Reg.číslo                                  Výsledek řízení

 

MS01/2021                            Nepřijata

MS02/2021                            Přijata

MS03/2021                            Přijata

MS04/2021                            Nepřijata

MS05/2021                            Přijata

MS06/2021                            Přijata

 

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení . Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Datum zveřejnění: 6. 5. 2021

 

 

Mgr. Zuzana Navrátilová

ředitelka