Oznámení o výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání

OZNÁMENÍ

 

 

Č.j.: ZSB – 82/2022

 

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133 níže uvedeným uchazečům:

 

 

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

 

Reg.číslo Výsledek řízení

 

MS03/2022 Nepřijat

MS04/2022 Přijat

MS05/2022 Přijat

MS06/2022 Přijat

MS07/2022 Přijat

MS08/2022 Nepřijata

 

 

 

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Datum zveřejnění: 9. 5. 2022

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Kopová

 

zástupce statutárního orgánu