Zápis do ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 

 

Způsob konání zápisu

Termín zápisu: 6. dubna od 13,00 – 17,00 a 7. dubna 2022 od 8,00 – 15,00 hod.

 

K zápisu je nutné dodat:

  1. Pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, vyplněný zápisový list, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
  2. Pokud budete žádat o odklad: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení ( posudek školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

vše můžete doručit do školy následující způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky je 2nqmbug),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním ve škole

 

Potřebné tiskopisy naleznete na našich stránkách v sekci Dokumenty, dotace, zápis – zápis do ZŠ – Zápisní list, žádost o přijetí do ZŠ, Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy a na vstupních dveří budovy ZŠ bude zveřejněn seznam přijatých žáků podle registračních čísel.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v průběhu června.