Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku, a tak bychom vás chtěli pozdravit všichni ze školy a informovat o tom, jak bude probíhat začátek školního roku 2021/2022.

Zahájení školního roku 2021/ 2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:00 h před budovou základní školy na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí uvnitř).

Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky, pouze se s nimi přivítáme. Hned ráno se žáci budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do školní družiny, která bude první den v provozu do 13 h.

 

Hygienická a preventivní opatření k onemocnění COVID19 od 1. 9.2O21

 1. Zahájení prvního školního dne (1. 9. 2O21) proběhne před škoIou a děti i dospělí za dodržení všech epidemiologických opatřeních (dospělí – respirátor, děti – rouška, rozestupy) za nepříznivého počasí proběhne zahájení uvnitř budovy taktéž s ochranou úst a nosu.
 2. Po krátkém úvodu se rozejdeme do tříd. Po názorné instruktáži učitelek proběhne testování dětí antigenními testy. Při negativním výsledku celé třídy si děti roušky sundají, ale dospělí si respirátory ponechají po celou dobu pobytu ve škole.
 3. Vstup rodičů do školy bude možný jen 1. den školního roku, a to jen u žáků 1. ročníku nebo nových dětí. V dalších dnech budeme preferovat telefonický nebo elektronický kontakt, v nejnutnějších případech přímo ve škole.
 4. Po vstupu do školy si musí každý dezinfikovat ruce, po každé vyučovací hodině je třeba si umýt ruce antibakteriálním mýdlem. Třída bude řádně vyvětrána.
 5. Plošné preventivní testování našich žáků ag testy proběhne dle pokynů z ministerstva zdravotnictví ve dnech 1., 6. a 9. září. Žáci se budou testovat přímo ve třídách před zahájením 1. vyučovací hodiny. Z tohoto důvodu žádáme žáky o včasný příchod do školy tak, aby v 7:45 byli v těchto dnech ve své třídě a mohlo být zahájeno společné testování s výjimkou 1. 9. 2021, kdy proběhne testování okamžitě po slavnostním zahájení.
 6. Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě nebo žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – prodělané onemocnění je potřeba také doložit. Pokud se vaše dítě nebude testovat, prosíme o informaci na telefon školy 583 253 276, nebo na email zs.bratrusov@seznam.cz Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nesplňuje podmínky výjimky z testování, bude muset během celého pobytu ve škole používat ochranu dýchacích cest a musí počítat s dalšími organizačními opatřeními.

Do společných prostor musí žáci ráno vstupovat vždy s ochranou dýchacích cest. Při výuce ochranu dýchacích cest mohou odložit.

 1. Pokud se žák vrátil během posledních 14 dnů před zahájením školního roku ze země s vysokým nebo extrémně vysokým rizikem nákazy, prosíme o informování vedení školy. Vše budeme řešit individuálně.
 2. Dítě, u kterého se objeví příznaky onemocnění, bude umístěno do izolace (vyčleněné místnosti) a jeho rodiče budou vyzváni k co nejrychIejšímu vyzvednutí dítěte.
 3. Dítě se zřejmými příznaky onemocnění nesmí být do školy posláno, v případě alergických projevů, např. rýmy atd.) je třeba mít lékařskou zprávu.
 1. Zájmové aktivity budou připraveny a budou postupně realizovány dle zájmu a rozhodnutí zákonných zástupců, budou probíhat v rámci odpolední družiny. Nutná hygienická opatření jsou zajištěna.
 2. Provoz ŠD od 2. 9. 2021 : ranní družina 6,30 – 7,30, odpolední družina 13,00-16,00.

Předem děkujeme za pochopení a spoIupráci.

Mgr. Zuzana Navrátilová

ředitelka školy