Prodloužení uzavření školy

Dle usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 o přijetí krizového opatření se od 2.11. do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, výuka probíhá distančně viz distanční rozvrh hodin. Všechny záležitosti týkající se výuky řešte se svými třídními učitelkami buď telefonicky či emailem.