Povinnost nošení roušek – důležité informace pro rodiče

Nošení roušek ve vnitřních prostorách ZŠ a MŠ:
Všechny osoby ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření musí mít ve vnitřních prostorách ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Mateřské školy:
Povinnost nosit roušky mají všechny dospělé osoby, které do budovy školek vstupují kromě pedagogických zaměstnanců organizace. Prosíme všechny rodiče, aby pobyt ve školce zkracovali na co nejkratší možnou dobu.
Základní školy:
Povinnost nošení roušek se vztahuje na všechny vnitřní společné prostory školy, tj. žáci i zaměstnanci školy musí používat roušku při pohybu v šatnách, chodbách a na toaletách.
Děkujeme za pochopení